Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzeskiego na rok 2017

1. apteki jednozmianowe określone poniżej pracują od poniedziałku do piątku (dni robocze) nie krócej niż przez 7 godzin; między godzinami 7.00 a 18.00:

Nazwa apteki
Adres
Nr telefonu
Apteka
32-825 Borzęcin 87B
14 674 00 80
Apteka
32-825 Borzęcin 563B
14 686 48 77
Apteka
32-860 Czchów, ul. Sądecka 183
14 684 35 55
Apteka
32-860 Czchów, ul. Szkolna 1
14 684 31 01
Apteka
32-860 Czchów, ul. Krakowska 17B
14 685 87 50
Apteka
32-852 Wola Dębińska 172
14 665 80 46
Apteka
32-852 Dębno 380
14 665 80 01
Apteka
32-853 Łysa Góra 124
14 665 73 08
Apteka
32-861 Iwkowa 458
14 684 40 04
Apteka
32-861 Iwkowa 829
14 674 03 11
Apteka
32-862 Porąbka Iwkowska 109
14 685 89 25
Apteka
32-851 Jadowniki, ul. Środkowa 2
14 625 96 03
Apteka
32-823 Szczepanów, Rynek Szczepanowski 3
14 686 42 60
Apteka
32-864 Gnojnik 567
14 664 82 55
Apteka
32-864 Gnojnik 600
14 664 82 53
Apteka
32-820 Szczurowa WDT ul. Rynek 1
14 671 46 71
Apteka
32-820 Szczurowa, ul. Krakowska 14A
14 671 41 77
Apteka
32-821 Zaborów 90
14 671 56 91